Vize 2020
„Moravskoslezský kraj – inspirace pro ostatní kraje v naplňování nutných potřeb všech obyvatel ve všech oblastech a na všech úrovních“.
Své zkušenosti nabyté v komunální politice chci nabídnout, využít a zúročit ve prospěch společnosti. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl usilovat o post zastupitele MSK na kandidátce za KDU-ČSL s číslem 19. Kandiduji již potřetí, protože jsem v předchozích volbách cítil Vaši silnou podporu a důvěru.
Ve své vizi pro MSK 2020-2024 budu prosazovat opravy stávajících a budování nových komunikací - cyklostezek, mostů a chodníků. Nebudu opomíjet investice do ekologických projektů jako například budování objektů, které přispějí k udržení vody v krajině, pokračování takzvaných kotlíkových dotací a zkvalitnění odpadového hospodářství. Za velmi důležité považuji vyčlenění financí potřebných pro rozvoj a podporu školství, kultury a turismu. Budu prosazovat a bránit hmotné a nehmotné dědictví našich předků propagací regionálních značek, produktů, řemesel, tradičních slavností a folklóru. V sociální a zdravotní oblasti bude cílem mého zájmů především zajištění péče nejen pro seniory, ale pro všechny potřebné a také dohled na spravedlivé financování a odměňování poskytovatelů těchto služeb dle kvality jejich práce.
Budu pokorně naslouchat Vašim konstruktivním názorům a společně tak budeme pracovat na naplnění nejen výše uvedených cílů, ale také na dalších věcech, které budou pro obyvatele našeho kraje užitečné a funkční a přispějí tak k tomu, aby obce, města, zkrátka celý moravskoslezský region byl místem, kde se budeme cítit a žít spokojeně.
Jiří Hamrozi, kandidát na zastupitele MSK